خودکار فشاری جعبه پلاش

     محصول جدید شرکت پریمک با طرحی شیک و کارآمد

  • عرضه شده در 6 رنگ مد روز و جوان پسند  
  • مجموعه ای شامل :

       1 - خودکار فشاری نکست بدنه رنگی ، جوهر آبی

       2 - مداد مکانیکی نکست ، مغز 0.7 HB

       3 - روان نویس ژل پلاش بدنه نرم ، جوهر رنگی

  • عرضه شده در جعبه های رنگارنگ سیلیکونی
  • عرضه شده در جعبه 3 تایی سیلیکونی و در رگلام 16 تایی

       شامل :